ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document First and Second Reviews Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility, Request for Waiver of Applicability, Modification of Performance Criteria, and Rephasing of Access – Staff Report; Staff Supplement; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Greece.
(Πρώτη και δεύτερη αξιολόγηση στο πλαίσιο του διευρυμένου διακανονισμού κάτω από τη Διευρυμένη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση)
21 Δεκεμβρίου 2012


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Third Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility – Staff Report; Staff Statement; Press Release; and Statement by the Executive Director for Greece
(Τρίτη αξιολόγηση στο πλαίσιο του διευρυμένου διακανονισμού κάτω από τη Διευρυμένη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση)
20 Μαΐου 2013


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Fourth Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility, and Request for Waivers of Applicability and Modification of Performance Criterion – Staff Report; Staff Statement; Press Release; and Statement by the Executive Director for Greece
(Τέταρτη αξιολόγηση στο πλαίσιο του διευρυμένου διακανονισμού κάτω από τη Διευρυμένη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση)
16 Ιουλίου 2013


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Fifth Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility, and Request for Waiver of Nonobservance of Performance Criterion and Rephasing of Access; Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive Director for Greece
(Πέμπτη αξιολόγηση στο πλαίσιο του διευρυμένου διακανονισμού κάτω από τη Διευρυμένη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση)
16 Μαΐου 2014

_____________

Πηγή: http://www.imf.org/external/country/grc/index.htm?type=9998#42