ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding
(Επιστολή προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, και Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)
9 Μαρτίου 2012


1470424444_ACP_PDF 2_file_documentLetter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding
(Επιστολή προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, και Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)
21 Δεκεμβρίου 2012


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding
(Επιστολή προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, και Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)
17 Ιουλίου 2013


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding
(Επιστολή προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, και Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)
14 Μαΐου 2014

_____________

Πηγή: http://www.imf.org/external/country/grc/index.htm?type=9998#23

 

 

Advertisements