ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Πρώτη Αξιολόγηση
Δεκέμβριος 2012

1470711163_docs Ανεπίσημη Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος
(Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής)


Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Δεύτερη Αξιολόγηση
Μάιος 2013

1470711163_docs Ανεπίσημη Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος
(Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής)


Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Τρίτη Αξιολόγηση
Ιούλιος 2013

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ανεπίσημη Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος
(Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, Επιστολή Προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)


Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Τέταρτη Αξιολόγηση
Απρίλιος 2014

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ανεπίσημη Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος
(Επιστολή Προθέσεων #1, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Επιστολή Προθέσεων #2, Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)

_____________

Πηγή: http://minfin.gr/?q=el/policy-reforms/financial-support-program


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Second Economic Adjustment Programme – First Review
(Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Πρώτη αξιολόγηση)
Δεκέμβριος 2012

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Updated Programme Documents

Πηγή: The Second Economic Adjustment Programme for Greece – First Review, Occasional Papers 123, December 2012, pages 139-272


Second Adjustment Programme – Second Review
(Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Δεύτερη αξιολόγηση)
Μάιος 2013

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Updated Programme Documents

Πηγή: The Second Economic Adjustment Programme for Greece – Second Review, Occasional Papers 148, May 2013, pages 117-236


Second Adjustment Programme – Third Review
(Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Τρίτη αξιολόγηση)
Ιούλιος 2013

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Updated Programme Documents

Πηγή: The Second Economic Adjustment Programme for Greece – Third Review, Occasional Papers 159, July 2013, pages 99-223


Second Adjustment Programme – Fourth Review
(Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Τέταρτη αξιολόγηση)
Απρίλιος 2014

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Updated Programme Documents

Πηγή: The Second Economic Adjustment Programme for Greece – Fourth Review, Occasional Papers 192, April 2014, pages 139-298

Advertisements