ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Greece: 2009 Article IV Consultation – Staff Report; Staff Supplement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Greece
(Ελλάδα: 2009, Διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου IV)
30 Ιουνίου 2009
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6 Αυγούστου 2009

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Greece: Selected Issues
(Ελλάδα: Επιλεγμένα θέματα)
2 Ιουλίου 2009
Ημερομηνία δημοσίευσης: 6 Αυγούστου 2009

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Request for Stand-By Arrangement
(Αίτημα για διακανονισμό χρηματοδότησης άμεσης ετοιμότητας)
3 Μαΐου 2010
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10 Μαΐου 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Staff Report on Request for Stand-By Arrangement
(Έκθεση των υπηρεσιών του Δ.Ν.Τ. σχετικά με το αίτημα για διακανονισμό χρηματοδότησης άμεσης ετοιμότητας)
5 Μαΐου 2010
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10 Μαΐου 2010

_____________

Πηγή: http://www.imf.org/external/country/grc/index.htm?type=9998#42

 

 

Advertisements