ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Stand-By Arrangement – Review Under the Emergency Financing Mechanism – Interim review
(Ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ετοιμότητας)
30 Ιουνίου 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document First Review Under the Stand-By Arrangement
(Πρώτη αξιολόγηση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ετοιμότητας)
26 Αυγούστου 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Second Review Under the Stand-By Arrangement – Staff Report; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Greece.
(Δεύτερη αξιολόγηση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ετοιμότητας)
6 Δεκεμβρίου 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Third Review Under the Stand-By Arrangement—Staff Report; Informational Annex; Press Release on the Executive Board Discussion; Statement by the Staff Representative on Greece; and Statement by the Executive Director for Greece.
(Τρίτη αξιολόγηση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ετοιμότητας)
28 Φεβρουαρίου 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Fourth Review Under the Stand-By Arrangement and Request for Modification and Waiver of Applicability of Performance Criteria
(Τέταρτη αξιολόγηση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ετοιμότητας)
4 Ιουλίου 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Fifth Review Under the Stand-By Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Greece.
(Πέμπτη αξιολόγηση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ετοιμότητας)
30 Νοεμβρίου 2011

_____________

Πηγή: http://www.imf.org/external/country/grc/index.htm?type=9998#42