ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies , Technical Memorandum of Understanding, and Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality (European Commission and European Central Bank)
(Επιστολή προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης, και Μνημόνιο Συνεννόησησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής)
6 Αυγούστου 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding
(Επιστολή προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, και Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)
8 Δεκεμβρίου 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding
(Επιστολή προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, και Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)
28 Φεβρουαρίου 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding
(Επιστολή προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, και Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)
4 Ιουλίου 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding
(Επιστολή προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, και Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)
30 Νοεμβρίου 2011

_____________

Πηγή: http://www.imf.org/external/country/grc/index.htm?type=9998#23

 

 

Advertisements