ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Πρώτη Αξιολόγηση
Αύγουστος 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ανεπίσημη Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος
(Επιστολή Προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής)


Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Δεύτερη Αξιολόγηση
Δεκέμβριος 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ανεπίσημη Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος
(Επιστολή Προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής)


Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Τρίτη Αξιολόγηση
Φεβρουάριος 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_documentΑνεπίσημη Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος
(Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, Επιστολή Προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής)


Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Τέταρτη Αξιολόγηση
Ιούλιος 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ανεπίσημη Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος
(Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής)


Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Πέμπτη Αξιολόγηση
Οκτώβριος 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ανεπίσημη Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος
(Επιστολή Προθέσεων, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής)


Πηγή: http://minfin.gr/?q=el/policy-reforms/financial-support-program


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


First Economic Adjustment Programme – First Review
(Πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Πρώτη αξιολόγηση)
Αύγουστος 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Updated Programme Documents

Πηγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, First review, Occasional Papers 68, August 2010, pages 79-119


First Economic Adjustment Programme – Second Review
(Πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Δεύτερη αξιολόγηση)
Δεκέμβριος 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Updated Programme Documents

Πηγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Second review, Occasional Papers 72, December 2010, pages 67-125


First Economic Adjustment Programme – Third Review
(Πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Τρίτη αξιολόγηση)
Φεβρουάριος 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Updated Programme Documents

Πηγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Third review, Occasional Papers 77, February 2011, pages 78-133


First Economic Adjustment Programme – Fourth Review
(Πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Τέταρτη αξιολόγηση)
Ιούλιος 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Updated Programme Documents

Πηγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Fourth review, Occasional Papers 82, July 2011, pages 82-165


First Economic Adjustment Programme – Fifth Review
(Πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Πέμπτη αξιολόγηση)
Οκτώβριος 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Updated Programme Documents

Πηγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Fifth review, Occasional Papers 87, October 2011, pages 105-180