ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Tο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα
Occasional Papers 61 – Ιούνιος 2010

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op61_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δεύτερη αξιολόγηση – Περίληψη στα Ελληνικά
Occasional Papers 72 – Δεκέμβριος 2010

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op72_en.htm


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The Economic Adjustment Programme for Greece
(Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα)
Occasional Papers 61 – May 2010

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op61_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The Economic Adjustment Programme for Greece – First review
(Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα – Πρώτη αξιολόγηση)
Occasional Papers 68 – August 2010

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op68_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The Economic Adjustment Programme for Greece – Second review
(Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα – Δεύτερη αξιολόγηση)

Occasional Papers 72 – December 2010

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op72_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The Economic Adjustment Programme for Greece – Third Review
(Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα – Τρίτη αξιολόγηση)
Occasional Papers 77 – February 2011

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/op77_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The Economic Adjustment Programme for Greece – Fourth review
(Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα – Τέταρτη αξιολόγηση)
Occasional Papers 82 – July 2011

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/op82_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The Economic Adjustment Programme for Greece – Fifth review
(Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα – Πέμπτη αξιολόγηση)
Occasional Papers 87 – October 2011

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Summary for non-specialists
(Περίληψη για μη ειδικούς)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/op87_en.htm

 

 

Advertisements