Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης
N. 3845/2010
6 Μαΐου 2010

“Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document  Ν.3845/2010 – ΦΕΚ A’ 65/06.05.2010

• Σελ. 1330 (10 στο pdf): Παράρτημα I – Δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ της 25ης Μαρτίου 2010
• Σελ. 1332 (12): Παράρτημα II –  Δήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης της 11ης Απριλίου 2010
• Σελ. 1335 (15): Παράρτημα III – Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (σχέδιο)
• Σελ. 1356 (36): Παράρτημα IV – Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (σχέδιο)

1470424166_ACP_PDF 2_file_document Αιτιολογική έκθεση

Πηγή έκθεσης: http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=d7ec2044-faa2-4a09-a9e8-cd0240b98bf5

Κύρωση της Δανειακής Σύμβασης
Σχέδιο Nόμου (δεν έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο)
4 Ιουνίου 2010 (ημερομηνία κατάθεσης)

“Κύρωση της από 8 Μαΐου 2010 Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ αφενός της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δανειολήπτη και αφετέρου των κρατών μελών της ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών καθώς και του από 10 Μαΐου 2010 διακανονισμού χρηματοδότησης άμεσης ετοιμότητας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document  Μέρος Α’

Περιλαμβάνονται:
Αιτιολογική έκθεση
Σχέδιο Νόμου
– Loan Facility Agreement
– Intercreditor Agreement
– Memorandum of Understanding between the European Commission, acting on behalf of the Euro Area member States and the Hellenic Republic:
— a) Memorandum of Economic and Financial Policies
— b) Memorandum on Specific Economic Policy Conditionality

1470424444_ACP_PDF 2_file_document  Μέρος Β’

Περιλαμβάνονται:
Σχέδιο Νόμου (συνέχεια)
— b) Memorandum on Specific Economic Policy Conditionality (συνέχεια)
— c) Technical Memorandum of Understanding
– Letter of Intent (IMF)
– Approval of Stand-by-Agreement (IMF)
– Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης
– Συμφωνία Μεταξύ των Πιστωτών

1470424444_ACP_PDF 2_file_document  Μέρος Γ’

Περιλαμβάνονται:
Σχέδιο Νόμου (συνέχεια)
– Συμφωνία Μεταξύ των Πιστωτών (συνέχεια)
– Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ενεργεί για λογαριασμό των Κρατών μελών της Ευρωζώνης και της Ελληνικής Δημοκρατίας:
— α) Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής
— β) Μνημόνιο Συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής
— γ) Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης
– Επιστολή Πρόθεσης προς ΔΝΤ
– Έγκριση Διακανονισμού Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας (Stand-by-Agreement) από το ΔΝΤ
– Παροχή εξουσιοδοτήσεων στον Υπουργό Οικονομικών
Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Πηγή σχεδίου νόμου: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia/?law_id=bcf0f265-06e2-4d43-a1ce-06ce96d27fb1