ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης  (σχέδιο)
19 Αυγούστου 2015

Πηγή: ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015 (Ν. 4336/2015)


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Financial Assistance Facility Agreement (execution version) 

Πηγή: http://www.esm.europa.eu/assistance/Greece/index.htm

 

 

Advertisements