Κύρωση Σχεδίου Τρίτης Δανειακής Σύμβασης
N. 4336/2015
14 Αυγούστου 2015

“Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ν. 4336/2015 – ΦΕΚ Α’94/2015

Άρθρο 3, παράγραφος Β:
• Σελ. 986 (58 στο pdf): Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕυρωπαΪκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δικαιούχου κράτους μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως ταμείου ανακεφαλαιοποίησης

Άρθρο 3, παράγραφος Γ:
• Σελ. 1014 (86 στο pdf): Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ

1470424166_ACP_PDF 2_file_document Αιτιολογική έκθεση

Πηγή έκθεσης: http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=432e963c-b6b7-4667-8c35-a4f2002585da

 

Τροποποίηση Δανειακής Σύμβασης (σχέδιο)
Ν. 4549/2018
14 Ιουνίου 2018

“Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ν. 4549/2018 – ΦΕΚ Α’105/14.06.2018

Άρθρο 109
Σελ. 8651 (41 στο pdf)

“Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4336/2015″

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Αιτιολογική Έκθεση

Πηγή έκθεσης: https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=e28e4307-caca-4fd1-8635-a8f90149cbf8

 

 

Advertisements